biuro@cbuw.pl

 (+48) 668 540 102

 

Święto Niepodległości 2020 r.

11 listopada, jak co roku dla uczczenia narodowego Święta Niepodległości, delegacja CBUW złożyła kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

11 Listopada 2020 r.


 

 oswiadczenie cbuw2

11 listopada 2018 puls


 

Zawarliśmy koalicję w powiecie ciechanowskim!

 

30 października podpisaliśmy umowę koalicyjną z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz z Koalicją Obywatelską. Z ramienia CBUW, wicestarostą zostanie przewodniczący ugrupowania, Stanisław Kęsik, z kolei członkiem Zarządu będzie Stefan Żbikowski. Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu zostanie nasza radna, Zenona Babicz. Powody podpisania takiej (a nie innej) umowy koalicyjnej wyjaśnia, w materiale filmowym poniżej, Stanisław Kęsik.

 

 


  Bardzo dziękujemy tym Wyborcom, którzy poparli naszych kandydatów do Rady Powiatu Ciechanowskiego!

Będziemy mieli czterech reprezentantów. 

Obiecujemy nie zawieść Państwa zaufania!

 cbuw wyniki 2018


 

Program Komitetu Wyborczego CBUW

 

W menu "Wybory Samorządowe 2018 KW CBUW" znajdą Państwo nasz program, czyli odpowiedź na pytanie dlaczego warto na nas zagłosować? Zapraszamy do lektury.


 

Prezentacja naszych kandydatów w wyborach 2018 r.

 

8 października odbyło się spotkanie wyborcze, na którym zaprezentowaliśmy naszych kandydatów do Rady Powiatu, do Rady Miasta oraz kandydata na Prezydenta Ciechanowa. Spotkanie zorganizowaliśmy w Kawiarni Artystycznej PCKiSz w Ciechanowie. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

 

foto 1 min   foto 2 min   foto 3 min   foto 4 min 

foto 5 min   foto 6 min   foto 7 min   foto 8 min

foto 9 min   foto 10 min   foto 11 min   foto 12 min

foto 13 min   foto 14 min   foto 15 min   foto 16 min


 

Udana rejestracja list

 

Informujemy, że zarejestrowaliśmy listy kandydatów do Rady Powiatu Ciechanowskiego oraz do Rady Miasta Ciechanów. Nasza rejestracja przebiegła bezbłędnie, bez żadnych uwag i poprawek ze strony Komisji Wyborczej. W zakładce "Wybory Samorządowe 2018" (w menu powyżej), mogą Państwo zapoznać się z sylwetkami naszych kandydatów.

 

 

Liczymy na Państwa głosy!

 

 rejestracja powiat miasto strona

 


s kesik wywiad puls

 


 

photo 1

 


Zmiany w Stowarzyszeniu 

 

W dniu 17.02.2018 r. odbyło się walne zebranie członków CBUW, na którym uchwalono nowy regulamin Stowarzyszenia oraz wybrano Zarząd. W wyniku głosowania do Zarządu weszli:

 

  • Stanisław Kęsik - Przewodniczący
  • Wiesław Balcerzak - Wiceprzewodniczący
  • Stanisław Pszczółkowski - Skarbnik
  • Marek Marcinkowski - Sekretarz

 

Potwierdzono także dotychczasowe kierunki działań do zbliżających się wyborów samorządowych w 2018 r. Zobowiązano nowy Zarząd do dokonania zmian w ewidencji Stowarzyszeń. Na zakończenie podzękowano wieloletniemu Przewodniczącemu CBUW, Panu Stanisławowi Tyszkiewiczowi za oddaną, społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia. Charakter nowo podjętej pracy przez p. S. Tyszkiewicza, nie pozwala bowiem na łączenie funkcji publicznych.


Deklaracja Stowarzyszenia 

Samorząd jest ustrojową formą zarządzania sprawami lokalnymi. Opiera się on na założeniu, że mieszkańcy pewnego obszaru stanowią wspólnotę, świadomą swoich potrzeb i celów, zdolną do samodzielnego zarządzania własnymi sprawami lokalnymi. Samorząd może więc skutecznie działać jedynie wówczas, gdy takie wspólnoty istnieją , a więc w społeczeństwie obywatelskim.

Samorząd jest taki, jakie jest społeczeństwo. Za działalność władz samorządowych odpowiadają nie tylko one same, ale odpowiedzialność ponoszą również ci, którzy dokonali ich wyboru.

Przy biernej postawie lokalnych społeczności, do władzy dochodzą często osoby przypadkowe lub skompromitowane koterie polityczne, co jeszcze bardziej obniża prestiż władz lokalnych, tworząc rodzaj błędnego koła.

Upartyjnienie samorządu staje się jednym z największych zagrożeń dla państwa i społeczeństwa. Skutki zbyt częstej praktyki obsadzania ignorantami stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji urzędniczych, są opłakane.

Zjawiska korupcyjne stają się przekleństwem dla rozwoju państwa i społeczeństwa.

Wobec ogólnego zniechęcenia do partii i polityków, społeczeństwo poszukuje nowych ludzi, którym mogłoby zawierzyć swoją przyszłość i interesy.

Proponujemy Państwu włączenie się do działań Stowarzyszenia Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze, które jest samorządnym, apolitycznym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz budowy takiej wspólnoty lokalnej, dla której dobro ogólne społeczności lokalnej tzw. „Małej Ojczyzny” stoi ponad interesami partii politycznych oraz przejawia troskę o uczciwość w życiu publicznym, w szczególności mającym na celu:

-      rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi lokalnej demokracji,

-      propagowanie aktywnego uczestnictwa w wyborach samorządowych,

-      organizowanie i kreowanie funkcjonowania samorządu w taki sposób, aby było ono jak najbardziej przejrzyste i uczciwe,

-      przeciwstawianie się kleptokracji, korupcji, nepotyzmowi i innym zjawiskom anomii społecznej w samorządzie,

-      podnoszenie poziomu edukacji prawnej i etycznej wśród społeczności lokalnej.

 

Samorząd potrzebuje zasad moralnych!

My chcemy przejrzystego i uczciwego samorządu !

Mieszkańcy poprzez swych rzeczywistych przedstawicieli

mogą sami decydować o swojej lepszej przyszłości !

 

Członkowie założyciele Stowarzyszenia CBUW